Posts Tagged ‘plS’

EN stereography, stereoscopy – PL stereografia, stereoskopia

Monday, January 16th, 2012

EN – (also called 3D imaging) A technique of preparation and display of images that imitates real 3 dimensional sight on a flat medium.

PL – technika obrazowania i prezentacji gotowych obrazów 3D imitująca naturalne widzenie 3D na płaskim nośniku.

EN equipment – PL sprzęt, wyposażenie

Saturday, October 8th, 2011

See also: Equipment category

Zobacz też: kategoria Sprzęt

EN swish pan/whip pan – PL szwenk (2)

Sunday, March 13th, 2011

EN – A whip pan is a type of pan shot in which the camera moves sideways so quickly that the picture blurs into indistinct streaks. It is commonly used as a transition between shots, and can indicate the passage of time and/or a frenetic pace of action. (Wikipedia EN – Whip pan)

PL – Szybka panorama kamerą. Towarzyszy jej efekt zamazania obrazu pomiędzy ujęciami. (Wikipedia PL – Szwenk)

EN pan bar – PL szwenk (1)

Sunday, March 13th, 2011

EN – A handle used to move the head on which the camera is based. Images of pan bar

PL – Rączka służąca do poruszania głowicą, na której osadzona jest kamera. Wikipedia – szwenk

EN tripod – PL statyw

Sunday, March 13th, 2011

EA – Tripod is a portable  frame, used to support some other object (eg. camera) and keep it stable. A tripod has 3 legs (as is indicated by the name).

PL – Statyw to specjalna podstawa służąca do stabilnego ustawiania sprzętu – w tym przypadku kamery. Statyw umożliwia wykonywanie nieruchomych lub płynnych ujęć (w przeciwieństwie do kamery trzymanej w rękach). Statywy mają zazwyczaj 3 nogi, skąd pochodzi ich angielska nazwa.

EN dolly tracks – PL szyny pod wózek/jazda

Sunday, March 6th, 2011

EN – dolly and tracks

PL – Szyny, po których porusza się wózek.

EN atelier/sound stage/studio – PL atelier/studio/hala zdjęciowa

Thursday, February 24th, 2011

EN – A big hall prepared for film shooting. A studio is suitable for set building and decoration, installation of film equipment. Professional studios have also office facilities, dressing-rooms etc. Modern atelier facilities may include green-box and blue-box, artificial sky dome etc.
Example: Alwernia Studios

PL – Studio, hala zdjęciowa przystosowana do realizacji zdjęć na potrzeby filmu i telewizji. Umożliwia budowę dekoracji, instalację specjalistycznych sprzętów filmowych. Profesjonalne hale zdjęciowe posiadają zaplecze biurowe, garderoby itp, co umożliwia swobodną realizację programów audiowizualnych.

Nazwa sound stage pochodzi z czasów, kiedy wprowadzono dźwięk do filmu. Wcześniej hale zdjęciowe miały często tylko 3 ściany, nie miały sufitów itp. Nagrywanie dźwięku zmusiło do pełnego zabudowania i wyciszenia hal zdjęciowych. Nazwa sound studio miała na celu odróżnienie od usług starego typu.