Posts Tagged ‘plZ’

EN to commission – PL zlecać, zamiawiać realizację projektu

Saturday, March 5th, 2011

EN – A company commissions the production of a film to another company (eg. a producer commissions a film to an executive producer)
The film was commissioned by King Palden Thondup Namgyal in the early 1970s.
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11733095

PL – Często używane w stosunku do reklam, filmów promocyjnych itp. Producent zleca realizację filmu producentowi wykonawczemu.

EN commission – PL zlecenie

Thursday, February 24th, 2011

EN – If somebody commissions production of a film the entity orders it. The commissioner usually remains the producer. Commissioning is common practice in advertising, promotional films, film made for governmental institutions etc.

PL – Zamówienie realizacji projektu audiowizualnego.
Często używane w stosunku do reklam, filmów promocyjnych, filmów realizowanych na zlecenia instytucji itp.

Przykład: The film was commissioned by King Palden Thondup Namgyal in the early 1970s. (http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11733095)

EN cinematography – PL zdjęcia (filmowe)

Monday, February 21st, 2011

EN – named after the first widely used camera device – the cinamatographe.

PL – Od nazwy pierszej szeroko używanej kamery – kinematografu (po francusku cinematographe) w różnych językach powstały słowa o różnych znaczeniach. Kinematografia oznaczająca ogół działań dotyczących produkcji i rozpowszechniania filmów (np. W podziale terytorialnym lub ideowym), oraz cinmetography oznaczające działania operatora filmowego (operatora obrazu), który operował kinematografem.

Wikipedia EN – Cinematography